Preise

Thai Yoga Massage

plan-icon-1
60 €
60 Minuten Thai Yoga Massage
plan-icon-1
85 €
90 Minuten Thai Yoga Massage
plan-icon-1
110 €
120 Minuten Thai Yoga Massage

wandelbarigano

wandelbarigano

Yoga

Yoga

Coaching

Coaching

Workshops/ Kurse/ YogaReisen

Workshops/ Kurse/ YogaReisen